Politica de confidențialitate

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 I. Cine suntem?

CLINICA ELIADE SRL (denumita in continuare “Clinica Eliade” sau „Operator”), cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, B-dul Mircea Eliade nr. 36, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/4976/2013, avand Cod Unic de Inregistrare 31511200, in calitate de operator de date cu caracter personal respecta confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarui vizitator/utilizator al site-ului www.clinicaeliade.ro (persoana vizata).

In cazul in care exista intrebari legate de continutul politicilor privind prelucrarea sau cu privire la datele personale colectate prin intermediul site-ului, persoana vizata este rugata sa transmita o solicitare scrisa:

 • la adresa de e-mail: dpo@clinicaeliade.ro sau
 • in scris, prin posta, la urmatoarea adresa: Bucuresti, Sectorul 1, B-dul Mircea Eliade, nr. 36.

Persoanele care transmit astfel de solicitari catre Operator sunt rugate sa mentioneze in subiectul e-mailului/pe plicul de corespondenta informatii precum “protectia datelor”, in acest mod existand garantia ca solicitarile vor fi tratate cu prioritate.

Persoana vizata va primi un raspuns in termen de 30 de zile de la comunicarea documentului catre Operator, o extindere a acestui termen putand opera numai in situatii exceptionale. In aceste cazuri, persoana vizata va fi informata in mod corespunzator cu privire la acest termen

 

II. Principii

Conform cerintelor Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si ale Legii nr. 190/2018 privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului, Clinica Eliade are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizeaza vizitatorii site-ului (presupune navigarea pe site fara logare in cont) sau utilizatorii acestuia (presupune logarea in cont- Facebook, Google sau user si adresa de e-mail), dar si clientii Clinicii (presupune achizitionarea voucherelor disponbilie pe site).

Depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca informatiile introduse in bazele noastre de date sunt utilizate numai in scopuri determinate, explicite si legitime.

In prelucrarea datelor cu caracter personal, Clinica Eliade va actiona in mod legal, echitabil si transparent. Prelucrarea datelor este adecvata si limitata, doar in raport de necesitatea realizarii scopului pentru care acestea au fost colectate. Datele cu caracter personale vor fi retinute pe perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt colectate, iar prelucrarea se va realiza de o maniera adecvata pentru asigurarea securitatii si integritatii datelor.

Niciun transfer de date nu se va realiza fara masuri de precautie adecvate, in conformitate cu legislatia aplicabila in materia protectiei datelor cu caracter personal.

Pentru asigurarea legalitatii prelucrarii datelor cu caracter personal, Clinica Eliade isi asuma responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform legslatiei in vigoare si bunelor practici aplicabile datelor cu caracter personal.

Clinica Eliade a implementat masuri tehnnice si organizatorice adecvate pentru a preintampina incidentele de securitate pe care le actualizeaza periodic cu consultarea Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO), in functie de modificarile legislative, aparitia de bune practici/recomandari noi in materie sau in contextul fiecarei nou proces de prelucrare.

Clinica Eliade nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului, cu exceptia angajatilor autorizati, afiliatilor sau a persoanelor imputernicite carora aceste date le sunt necesare pentru a le prelucra in numele Operatorului (transmitere comunicari marketing, furnizor servicii website, furnizor hosting si inregistrare domenii) sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a Operatorului sau a angajatilor acesteia. Angajatii autorizati, afiliatii, imputernicitii si orice alta entitatea care ar putea primi date personale cu caracter personal apartinand Operatorului semneaza acorduri specifice privind protectia datelor cu caracter personal.

III. Definitii

 • Prin „date cu caracter personal” se intelege, in sensul legislatiei nationale si internationale in vigoare, orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

! In sensul prezentei politici, datele cu caracter personal care vor face obiectul prelucrarii se pot referi la: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, precum si la orice alte informatii pe care ni le puneti la dispozitie prin completarea formularelor disponibile pe website.

 • Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

! In sensul acestei politici, prelucrarile de date se refera la acele prelucrari efectuate la momentul navigarii dumneavoastra pe website-ul www.eliadeshop.ro, completarii formularelor disponibile pe site sau abonarii la newsletter-ul nostru.

 • Operator” inseamna persoana care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Pentru claritate, in sensul prezentei Politici de Confidentialitate, Operatorul este reprezentat de Clinica Eliade.
 • Persoana vizata” reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrarii. In sesul prezentei Politici, persoana vizata de prelucrarea datelor este utilizatorul/ vizitatorul site-ului clinicaeliade.ro.
 • Prin „consimtamant” al persoanei vizate se intelege orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

! In ceea ce priveste consimtamantul, ca temei legal in baza caruia Clinica Eliade poate prelucra datele cu caracter personal apartinand persoanei vizate care navigheaza pe website-ul acestuia, acesta va fi acordat, respectiv solicitat in contextul abonarii utilizatorului la newsletter, urmand ca prelucrarile de date care excedeaza abonarii sa fie efectuate in baza temeiurilor mai jos specificate.

 • Partea terta” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism, altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.
 • Persoana imputernicita de operator” inseamna persoana care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.

Destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism caruia (careia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica dat cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete, in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern, nu sunt considerate destinatari. Prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii.

IV. Categorii de date colectate de Operator

Clinica Eliade colecteaza date cu caracter personal pe baza furnizarii voluntare de catre personele vizate. Categoriile de date cu caracter personal colectate depind de natura modului in care vizitatorul utilizeaza site-ul.

Operatorul poate prelucra informatiile introduse in formularul de comanda pentru achiztionarea serviciilor (terapii manuale, tratamente faciale, tratamente corporale, ozonoterapie, consultatii online) pe care persoana vizata le furnizeaza voluntar – date prelucrate apartinand cumparatorului: nume, prenume, tara, strada, oras, judet, cod postal, telefon, adresa de e-mail; in situatia in care se opteaza pentru o adresa de livrare  diferita de cea de facturare, Operatorul poate prelucra date precum nume si prenume, tara, strada, oras, judet precum si orice alte date se furnizeaza voluntar prin intermediul sectiunii „Note Comanda”(optional).

De asemenea, suplimentar fata de datele ante mentionate, Operatorul poate prelucra informatiile introduse in formularul de comanda pentru achizitionarea gift cardurilor pe care persoana vizata le furnizeaza voluntar – date ale destinatarului: nume, adresa de e-mail si orice alte date puse la dispozitie prin intermediul sectiunii „Mesajul tau” – optional.

Cumparatorul poate opta sa transmita informatii privind voucherul achizitionat utilizand urmatoarele retele de social media: Twitter, Google, Pinterest, LinkedIn, WhatsApp, Facebook.

La finalizarea comenzii, persoana vizata are optiunea sa isi creeze un cont pe baza informatiilor furnizate in vederea facturarii serviciului achizitionat. Utilizarea unui cont existent presupune autentificarea cumparatorului prin intermediului unui nume de utilizator/ e-mail si parola aferenta.

In vederea furnizarii consultatiilor online, Operatorul poate prelucra informatiile introduse in formularul de comanda pe care persoana vizata le furnizeaza voluntar – nume si prenume, adresa de e-mail, date furnizate in campul „Mesaj”, optiunea persoanei vizate pentru un anumit terapeut.

De asemenea, Clinica Eliade poate prelucra datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului care completeaza formularul de contact disponibil pe acesta. In acest scop vor putea fi prelucrate date precum: nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, precum si orice alte date cu caracter personal pe care utilizatorul le pune la dispozitie prin completarea casutei „Mesaj”.

Operatorul va putea prelucra, prin intermediul formularului de programari disponibil pe pagina de Facebook @Clinica Eliade, date cu caracter personal precum: nume si prenume, adresa de e-mail si numar de telefon. Aceste prelucrari de date vor fi detaliate corespunzator in Nota de informare specifica, publicata pe pagina de Facebook a Operatorului si care a fost mentionata anterior.

Utilizatorului site-ului are posibilitatea de a interactiona cu Operatorul si prin intermediul chat-ului online disponibil pe site, care dispune de un chat-bot. Prin intermediul acestui chat, utilizatorul poate pune la dispozitie o serie de date cu caracter personal pe care Clinica Eliade le prelucreaza in scopul de a putea raspunde solicitarilor acestuia. Informatiile personale pot fi furnizate atat in mod direct, cat si prin intermediul unor fisiere incarcate de utilizator in chat si se pot referi la: nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, imagine (in cazul furnizarii unor fotografii) etc.

Clinica Eliade poate colecta involuntar si alte date dar care nu conduc la identificarea unica a persoanei vizate (numele fisierului solicitat, tipul de browser folosit, limba browser-ului utilizat, tipul de sistem de operare folosit, adresa IP a computerului utilizat pentru navigarea pe site, data si ora accesarii site-ului, cantitatea de date transferate, starea acesului-ex: transfer de fisere, disponibilitatea fisierului etc, continutul posibil al formularului precum si alti parametri tehnici) furnizate de catre browserul internet prin intermediul caruia se face accesul la site si pot fi folosite de catre Operator pentru a imbunatati serviciile/produsele oferite clientilor sai. Astfel de informatii nu vor fi insa utilizate pentru a identifica vizitatorii site-ului si nu vor fi facute publice, altfel decat in conditiile descrise in prezenta Politica de Confidentialitate;

V. In ce scop prelucram datele personale?

CLINICA ELIADE prelucreaza datele cu caracter personal furnizate prin intermediul site-ului in urmatoarele scopuri si temeiuri legale:

 • in interesul legitim al operatorului, pentru contactarea detinatorului unui cont, spre a oferi informatii privind accesarea/ folosirea contului de utilizator accesat, in baza relatiei relevante stabilite intre Operator si persoana vizata;
 • in baza consimtamantului expres al persoanei vizate in scopuri de marketing, pentru trimiterea de newslettere, in format exclusiv electronic;
 • in scopul executarii contractului/ furnizarii serviciului solicitat, in cazul achizionarii voucherelor on-line;
 • in scopul executarii contractului/ furnizarii serviciului, in cazul furnizarii consultatiilor online;
 • pentru a face demersuri in privinta furnizarii de servicii catre persoanele vizate, in contextul in care acestea opteaza pentru efectuarea unei programari via website/ pagina de Facebook;
 • in scopul furnizarii informatiilor solicitate, in cazul completarii formularelor de contact;
 • in interes legitim, datele personale colectate involuntar, pentru a intelege nevoile si asteptarile clientilor si pentru imbunatatirea serviciile/produselor oferite.

Prin completarea formularelor disponibile pe site-ul www.eliadeshop.ro in vederea contactarii Operatorului sau a solicitarii de servicii ori a inserarii adresei de e-mail pentru comunicari de marketing / oferirii consimtamantului in scopuri de marketing pe orice material pus la dispozitie de Clinica Eliade, fiecare persoana vizata intelege faptul ca Operatorul are un temei legal in vederea prelucrarii datelor acestuia cu caracter personal, in conformitate cu scopurile declarate in prezenta Politica de Confidentialitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 (Regulamentul general privind protectia datelor) si cu cele ale Legii nr. 190/2018 privind masurile de aplicare ale acestui Regulament.

Operatorul prelucreaza date cu caracter personal prin intermediul Cookie-urilor (furnizate de Operator, de terti si Google). Clinica Eliade a implementat un mecanism care sa permita persoanei vizate sa isi exprime optiunea cu privire la cookie-uri, activandu-le in mod corespunzator. Aflati mai multe detalii in Politica Cookies.

Folosirea, inclusiv vizitarea si achizitionarea voucherelor de pe site-ul www.clinicaeliade.ro, presupune acceptarea in totalitate si de fiecare data cand accesati site-ul , a prezentei Politici de Confidentialitate.

 

VI. Care sunt drepturile pe care le detineti in calitate de persoana vizata?

In baza unei cereri scrise, transmisa in conformitate cu instructiunile prevazute in cadrul sectiunii I, va puteti exercita urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Operatorului cu privire la faptul ca sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal care privesc persoana in cauza si, in caz unui raspuns afirmativ, se va putea obtine acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele respective.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul persoanei vizate de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, insa doar daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al Operatorului.

Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.

In ceea ce priveste prelucrarile de date pe baza de consimtamant, persoana vizata are dreptul sa isi retraga in orice moment consimtamantul.

 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate din parteaOperatorului.
 • Dreptul la stergerea/ eliminarea datelor (“dreptul de a fi uitat”) semnifica dreptul persoanei vizate de a solicita sa fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana in cauza decide sa isi retraga consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana in cauza se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care se contesta exactitatea datelor prelucrate de Operator, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana in cauza se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care Clinica Eliade nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana in cauza le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra celor apartinand persoanei vizate.

In situatia in care se considera ca drepturile prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, orice persoana vizata are posibilitatea de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) prin depunerea unei plangeri. In acelasi timp, persoana vizata are dreptul de a se adresa instantelor de judecata competente.

VII. Stocarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene. Acestea sunt retinute pentru o perioada adecvata scopului pentru care au fost prelucrate, aceasta neputand depasi 10 ani de la momentul colectarii (durata de retentie maxima va fi avuta in vedere pentru documentele financiar-contabile pentru care Operatorul are obligatia legala de a aplica aceasta durata de retentie). Prelucrarile uzuale de date pentru care nu exista o durata de retentie impusa de lege, se vor raporta la termenul general de prescriptie, ca durata maxima aferenta stocarii in bazele de date ale Clinicii Eliade.

In ceea ce priveste prelucrarile pe baza de consimtamant, datele vor fi retinute pana la momentul retragerii consimtamantului.

VIII. Transferul de date cu caracter personal

Datele dumneavoastra sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate.

Clinica Eliade se obliga ca datele colectate de acesta sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere etc. neautorizat baza de date continand informatii referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situatiei in care transferul/accesarea/vizualizarea etc. este cerut/a de catre organele abilitate, in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.

Este posibil ca datele dumneavoastra sa fie dezvaluite catre entitatile din grupul Operatorului, impreuna cu care Clinica Eliade prelucreaza datele in calitate de operator asociat, catre furnizorii de servicii ai Operatorilor asociati (de marketing, curierat, servicii de plata/ bancare, telemarketing sau alte servicii), inclusiv entitati care asista Operatorul in prelucrarea de date in calitate de imputerniciti, asiguratori, autoritati publice (avocati, Parchet, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului), in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate in acest sens. Aceste date vor fi transferate numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea destinatarilor sus – mentionati, prin care acestia garanteaza ca datele sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare.

Aceste entitati sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca indeplinesc cerintele specifice in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Acestea au o capacitate limitata de a utiliza informatiile dumneavastra in alte scopuri decat cel de a ne furniza servicii.

In afara dezvaluirilor descrise in prezenta Politica de confidentialitate, este posibil sa transmitem informatii tertilor carora consimti sau soliciti sa efectuam o asemenea dezvaluire.

IX. Prevederi speciale legate de minori

Clinca Eliade acorda o atentie deosebita in ceea ce priveste datele minorilor care ar putea fi furnizate de acestia in contextul interactiunii cu website-ul www.eliadeshop.ro, pentru a se asigura ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizeaza numai in conformitate cu cerintele legale si in cazuri strict determinate.

Astfel, Operatorul nu realizeaza activitati promotionale si de marketing direct fata de minori. Cu toate acestea, daca un minor contacteaza Operatorul prin modalitatile puse la dispozitie de acesta (telefonic, via e-mail, prin intermediul site-ului etc.), se va considera ca minorul a facut acest demers cu acordul reprezentantului sau legal.

Minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii ori participarea la concursuri sau campanii organizate de Operator, decat daca aceste operatiuni se realizeaza in numele minorului de catre reprezentantul legal sau tutorele acestuia, conform legii.

In acest sens, orice persoana care furnizeaza catre Clinca Eliade datele personale prin intermediul site-ului sau al altor aplicatii sau dispozitive acoperite de prezenta Politica garanteaza faptul ca este major, respectiv ca detine capacitate deplina de exercitiu.

Orice prelucrare de date cu caracter personal apartinand minorilor se va realiza numai in conditiile legii si avand in vedere prevederile de mai sus.

X. Link-uri, hyperlink-uri, site-uri terte

Site-ul www.eliadeshop.ro poate contine link-uri catre site-uri terte ce pot colecta, la randul lor, datele dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii similare. In cazul conectarii la un site web tert, politica de confidentialitate a Operatorului nu va fi aplicabila si in cazul navigarii dumneavoastra pe acel site.

XI. Dispozitii finale

Daca Operatorul va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, va publica respectivele modificari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colecteaza si modul in care le utilizeaza, spre a asigura informarea tuturor vizitatorilor, utilizatorilor sau clientilor Clinicii Eliade.

Prevederile Politicii de Confidentialitate se completeaza cu dispozitiile Politicii de Cookies, disponibila pe website-ul www.eliadeshop.ro.

 

Ultima actualizare: 21.09.2021

0
  0
  Coșul tău
  Coșul tău este golÎnaoi la magazin